Про нас

Українська Асоціація фізичної терапії (далі – Асоціація) була заснована Установчими зборами, які відбулися у вересні 2007 року за ініціативи Львівської обласної Асоціації фахівців фізичної реабілітації. Цій події передував майже дворічний організаційний період, під час якого були створені осередки у 16 регіонах України. Асоціація зареєстрована Міністерством юстиції України як Всеукраїнська громадська організація.

Створення Асоціації визначило новий етап розвитку фізичної терапії в Україні. Як відомо, метою фізичної терапії є досягнення максимальної незалежності, оптимальних фізичних функцій та оптимальної якості життя людини. Тож організація Асоціації – це наша спроба заохочувати та запроваджувати високі стандарти реабілітаційної діяльності, освіти та практики, створення єдиного загальноукраїнського інформаційного середовища, партнерства та співпраці з владою, національними та міжнародними організаціями. Здійснюючи свій внесок у загальне здоров’я нації, ми прагнемо об’єднати фізичних терапевтів з розрізнених організацій, підприємств, реабілітаційних центрів та представників наукового світу з метою структуризації надання реабілітаційних послуг, запровадження різних форм співпраці з професіоналами та споживачами.

Асоціація ставить перед собою мету: 
Формувати статус і сприяти розвиткові професії “фізичний терапевт” для надання допомоги відповідного рівня, обсягу і якості особам, які її потребують.

Завдання Асоціації:

  1. Створення стандартів діяльності фізичної терапії, дотриманню цих стандартів, розроблення вимог до якості та обсягу послуг фізичної терапії;
  2. Підвищення стандартів освіти та перепідготовки фізичних терапевтів/ фахівців фізичної реабілітації;
  3. Підвищення професійного рівня фізичних терапевтів/ фахівців фізичної реабілітації, їх атестації та гідного рівня оплати їхніх послуг;
  4. Налагодження контактів з реабілітаційними центрами, відділеннями, медичними закладами та освітніми установами, іншими організаціями в Україні та за кордоном, а також окремими спеціалістами з метою подальшої співпраці з ними.

Сподіваємося, що Ви зможете скористати з наданої інформації і повідомите її своїм колегам. Також ми є відкритими для Ваших коментарів та пропозицій. 

Адреса Асоціації:
79012, Україна, м. Львів,
проспект Червоної Калини, 86а.

Контакти:
Голова Правління Асоціації: Кобелєв Степан Юрійович
моб. тел. +38 050 269 36 67
e-mail: rehabl@ukr.net