Стандарти практичної діяльності

Професійний стандарт на професію “Фізичний терапевт”

Професійний стандарт на професію “Асистент фізичного терапевта”

Етичний кодекс та професійна поведінка фізичного терапевта в Україні

Сфера професійної діяльності фізичного терапевта в Україні

Кваліфікаційна характеристика – фізичний терапевт