Переглянути українською PDF

View English PDF

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС
та професійна поведінка фізичного терапевта в Україні

Вступ

Етичний кодекс та професійна поведінка фізичного терапевта в Україні (далі – Кодекс) який було розроблено Українською Асоціацією фізичної терапії (далі – Асоціація) визначає принципи, яких повинні дотримуватись усі фізичні терапевти в Україні, для того щоб гарантувати безпечність та сприяти благополуччю людей, із обмеженням життєдіяльності в Україні.

Кодекс визначає професійну поведінку, яку очікують від фізичного терапевта в Україні коли він/ вона провадять свою професійну/ практичну діяльність.

В основу Кодексу покладено основні етичні принципи:

 1. Надавати справедливі послуги фізичної терапії
 2. Уникати нанесення будь якої шкоди
 3. Діяти в кращих інтересах пацієнта/клієнта
 4. Поважати особисту незалежність

У цьому Кодексі визначено шляхи розв’язання моральних проблем та прийняття найбільш прийнятного професійного рішення в етичних питаннях. В основу Кодексу створеного Асоціацією покладено міжнародні етичні принципи й стандарти практичної діяльності фізичної терапії, які визначені Світовою Конфедерацією фізичної терапії (WCPT).

Визначення:

Пацієнт – це особа, яка отримує фізичну терапію. Цей термін може бути замінений на термін «клієнт» у тих випадках де це є доречно.

Фізичний терапевт член Асоціації – це особа, яка є членом Асоціації та визнана/ прирівняна як фізичний терапевт.

Фізичний терапевт – це незалежний професіонал галузі охорони здоров’я, який займається розвитком, підтримкою та відновленням рухових функцій і рухової та функціональної спроможності людини впродовж усього життя, успішно завершив акредитовану освітню програму початкового рівня професійної підготовки, набув мінімальні компетенції фізичного терапевта, застосовує практичну діяльність засновану на доказах та безпечно провадить свою професійну діяльність у межах своєї сфери діяльності і Етичного кодексу та професійної поведінки.

1. Фізичний терапевт поважає права та гідність усіх людей

1.1 Усі люди, які потребують послуг фізичних терапевтів, мають право отримати їх, незважаючи на вік, стать, расу, національність, релігію або політичні переконання;

1.2 Пацієнт/ клієнт має право на повагу своїх культурних цінностей;

1.3 Пацієнт/ клієнт має право на приватність;

1.4 Пацієнт/ клієнт має право на конфіденційність;

1.5 Пацієнт/ клієнт має право на отримання відповідної інформації, достатньої для надання поінформованої згоди або відмови від послуг;

1.6 Пацієнт/ клієнт має право бути захищеним від надання надмірних послуг;

1.7 Пацієнт/ клієнт має право на скерування до більш відповідного кваліфікованого фахівця;

1.8 Пацієнт/ клієнт має право подавати скарги та отримувати відповіді на них;

1.9 Фізичний терапевт демонструє професійну поведінку, яка виключає сексуально неналежну поведінку фахівця;

1.10 Фізичний терапевт має право розраховувати на співпрацю з боку своїх колег;

1.11 Фізичний терапевт повинен дотримуватися законодавства України, що стосується постачальників, виробників та інших суб’єктів надання послуг.

2. Фізичний терапевт керується законами та правилами, які регулюють його професійну/ практичну діяльність в Україні

2.1 Фізичний терапевт повинен мати повне розуміння законів та правил, які регулюють його професійну/ практичну діяльність;

2.2 Фізичний терапевт має право відмовити у наданні своїх послуг або втрутитись, якщо послуги, на їхню думку, не відповідають кращим інтересам пацієнта/ клієнта.

3. Фізичний терапевт несе відповідальність за прийняті рішення

3.1 Фізичний терапевт має право на професійну незалежність та автономію;

3.2 Фізичний терапевт володіє необхідними знаннями та навичками для прийняття рішення щодо надання послуг, за які він/ вона несуть відповідальність.

3.3 Фізичний терапевт кожному пацієнту/ клієнта якому він надає послуги проводить відповідне обстеження з метою визначення діагнозу/ рухового порушення;

3.4 Враховуючи діагноз/ рухове порушення й іншу дотичну інформацію про пацієнта/ клієнта, особливо цілі втручання, фізичний терапевт планує та виконує реабілітаційну програму;

3.5 При досягненні цілей або неможливості досягнення подальшого прогресу, фізичний терапевт повинен поінформувати про це пацієнта/ клієнта;

3.6 Коли діагноз/ рухове порушення є не чітким або ж належна реабілітаційна програма виходить за межі повноважень фізичного терапевта, він/вона повинні поінформувати про це пацієнта/ клієнта та вчасно скерувати його до іншого кваліфікованого фахівця;

3.7 Фізичний терапевт не повинен делегувати іншим фахівцям жодних видів діяльності, які вимагають унікальних знань, навичок та суджень якими володіє тільки фізичний терапевт;

3.8 За умови, коли скерування медичного фахівця визначає реабілітаційну програму, або ж її продовження, що не відповідає судженням/ переконанням фізичного терапевта, останній повинен обговорити цю програму з медичним фахівцем з метою:

 • складання більш відповідного плану реабілітації;
 • запропонувати скерування до іншого кваліфікованого фахівця, чиї послуги будуть кращі для інтересів пацієнта/ клієнта.

3.9 Фізичний терапевт бере на себе відповідальність за підтримку власного стану здоров’я та благополуччя.

4. Фізичний терапевт надає чесні, безпечні, компетентні та підзвітні послуги

4.1 Фізичний терапевт надає пацієнт-центричні послуги, клінічні рішення яких прийняті на підставі наявних найкращих доказів;

4.2 Фізичний терапевт гарантує пацієнтам/ клієнтам надання повної інформації про зміст запропонованих послуг, зокрема що стосується затрат часу та фінансів;

4.3 Фізичний терапевт веде відповідні записи, які дозволяють ефективно оцінити надані послуги та власну професійну/ практичну діяльність;

4.4 Фізичний терапевт повинен належним чином документувати дані для того, щоб покращити способи оцінювання послуг та у разі необхідності надати доступ до цієї інформації іншим фахівцям, як того вимагає взаємна домовленість;

4.5 Фізичний терапевт не повинен розголошувати будь яку інформацію про пацієнта/ клієнта третій особі без його дозволу, за виключенням, коли цього вимагає закон;

4.6 Де є наявний конфлікт інтересів, етичні принципи, якими регулюється професійна/ практична діяльність фізичного терапевта, повинна бути пріоритетною за будь який бізнес або діяльність, за необхідності фізичний терапевт може звертатись за допомогою та консультацією до Асоціації.

5. Фізичний терапевт прагне надавати якісні послуги пацієнту/ клієнту

5.1 Фізичний терапевт повинен знати про затверджені стандарти професійної/ практичної діяльності та гарантувати їх дотримання;

5.2 Фізичний терапевт повинен безперервно підтримувати, планувати свою програму професійного розвитку здобуваючи нові знання та навички;

5.3 Фізичний терапевт приймає участь в колегіальних та інших формах оцінки професійної/ практичної діяльності колег, результати яких не повинні бути розголошені іншим без згоди фізичного терапевта;

5.4 Фізичний терапевт повинен підтримувати якість навчання в академічних та клінічних закладах;

5.5 Фізичний терапевт повинен підтримувати науково-дослідницьку діяльність для покращення якості послуг, що надаються пацієнтам/ клієнтам;

5.6 Фізичний терапевт, який займається науково-дослідницькою діяльністю, повинен дотримуватись сучасних правил та процедур її проведення забезпечуючи:

 • згоду осіб, які беруть участь у науковому дослідженні;
 • конфіденційність;
 • безпеку осіб, які беруть участь у науковому дослідженні;
 • відсутність підробки та плагіату;
 • усю інформацію про підтримку наукового дослідження;
 • відповідні подяки тим, які здійснили допомогу науковому дослідженню;
 • повідомлення про будь які порушення правил та способи їх передачі у відповідні органи.

5.7 Фізичний терапевт може вільно поширювати результати своєї науково-дослідницької діяльності публікуючи їх (згідно існуючих вимог) у журналах, буклетах та інших виданнях, а також доповідаючи на конференціях;

5.8 Фізичний терапевт як роботодавець повинен:

 • пересвідчитись, що усі працівники мають відповідну кваліфікацію;
 • застосовувати існуючі принципи менеджменту та практику управління послугами, приділяючи належну увагу стандартам управління персоналом.

6. Фізичний терапевт має право на справедливий та належний рівень оплати за свої послуги

6.1 Фізичний терапевт має право на отримання плати за свої послуги;

6.2 Фізичний терапевт не має права застосовувати недоцільні та надмірні послуги з метою отримання власної вигоди.

7. Фізичний терапевт ефективно спілкується та забезпечує вичерпною інформацією пацієнтів/ клієнтів, колег, фахівців галузі охорони здоров’я, інші органи та громаду

7.1 Фізичний терапевт може брати участь у навчальних програмах, які містять інформацію про професію;

7.2 Фізичний терапевт зобов’язаний правдиво інформувати громадськість та інших фахівців про зміст своїх послуг таким чином, щоб вони змогли прийняти обґрунтоване рішення про користування цими послугами;

7.3 Фізичний терапевт може рекламувати свої послуги надаючи правдиву, точну та відповідну інформацію. Фізичний терапевт зобов’язаний не використовуючи неправдиву, фальшиву, нечесну чи емоційну інформацію;

7.4 Фізичний терапевт повинен претендувати лише на такі назви професії, які правильно описують його професійний статус;

7.5 Фізичний терапевт не повинен використовувати будь які рекламні матеріали або методи, що можуть нашкодити або дискредитувати професію.

8. Фізичний терапевт робить внесок у планування та розвиток послуг, які відповідають потребам громади в охороні здоров’я

8.1 Фізичний терапевт зобов’язаний брати участь у плануванні послуг, які відповідають оптимальним потребам громади в охороні здоров’я;

8.2 Фізичний терапевт зобов’язаний працювати у напрямку досягнення справедливості при наданні послуг охорони здоров’я для усіх людей.

Затвердження та редакція
ЗАТВЕРДЖЕНО II Конференцією ГО “УАФТ” Протокол №1 від 28.05.09р.  
ЗАТВЕРДЖЕНО із змінами засіданням Правлінням ГО “УАФТ” Протокол №4 від 21.12.2019р.  

© Українська Асоціація фізичної терапії  2019

Завантажити Етичний кодекс та професійна поведінка фізичного терапевта в Україні

Download Code of Ethics and Professional Conduct physical therapists in Ukraine