Українська Асоціація фізичної терапії (далі – Асоціація) була заснована Установчими зборами, які відбулися у вересні 2007 року за ініціативи Львівської обласної Асоціації фахівців фізичної реабілітації. Цій події передував майже дворічний організаційний період, під час якого були створені осередки у 16 регіонах України. Асоціація зареєстрована Міністерством юстиції України як Всеукраїнська громадська організація. Докладніше…

Хто такий фізичний терапевт?

Фізичні терапевти є провідними фахівцями з відновлення, корекції та підтримки рухових функцій. Вони володіють системними знаннями у сфері рухової діяльності людини.
Підготовка фізичних терапевтів здійснюється у закладах вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».

Чим займається фізичний терапевт?

Фізичні терапевти оцінюють пацієнтів з метою виявлення рухового порушення та визначення рухового потенціалу, розробляють і виконують план фізичної терапії у співпраці з іншими фахівцями (лікарями, ерготерапевтами, соціальними працівниками, психологами, вчителями, тренерами) та пацієнтом. Фізичні терапевти також провадять наукову, адміністративну, викладацьку та консультативну діяльність.

Де працює фізичний терапевт?

Фізичні терапевти надають свої послуги у медичних закладах, навчально-реабіліційних центрах, закладах освіти та соціального захисту населення, спортивно-тренувальних центрах, спортивних командах. Згідно діючого законодавства, вони можуть обіймати посади «фізичний терапевт».

Асоціація ставить перед собою мету

Формувати статус і сприяти розвиткові професії «фізичний терапевт» для надання допомоги відповідного рівня, обсягу і якості особам, які її потребують.