Стандарти освіти

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015р. №266 Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. Зокрема, галузь знань 22 “Охорона здоров’я”, код 227, найменування спеціальності “Фізична терапія, ерготерапія”

Наказ МОН України від 19.12.2018р. №1419 Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 227 “Фізична терапія, ерготерапія” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Завантажити з офіційного сайту МОН України

Наказ МОН України від 05.09.2022р. №791 Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 227 “Фізична терапія, ерготерапія” для другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Завантажити з офіційного сайту МОН України