Практична діяльність заснована на доказах

Що таке практична діяльність заснована на доказах?

Доказова База Даних з Фізичної Терапії (Physiotherapy Evidence Database) PEDro

Роз’яснення та офіційна позиція УАФТ щодо доказовості у фізичний терапії та використання у нейрореабілітації таких авторських методик як нейророзвиваюча терапія Бобат (NDT/Bobath) та пропріорецептивна нейром’язова фасилітація (PNF)