Ресурси

Освіта – розділ, який містить матеріали та документи, що стосуються освіти фізичного терапевта (ФТ) та асистента фізиченого терапевта (АФТ).

Практична діяльність – розділ, який містить документи, матеріали, законодавство та стандарти практичної діяльності ФТ та АФТ

Статті – роздій який містить наукові, інформаційні та інші види статей

Бібліотека – розділ, який містить друковані видання, посібники, відеоматеріали та іншу професійну інформацію.

Тільки для членів Асоціації – розділ який містисть матеріали та інформацію, яка поширюється лише для членів Асоціації