Що таке систематичний огляд?

Систематичний огляд підсумовує результати доступних ретельно відібраних досліджень галузі охорони здоров’я (рандомізованих контрольованих досліджень) та забезпечує високий рівень доказів ефективності втручань. Висновок систематичного огляду значною мірою залежить від того, які клінічні дослідження доступні, як вони були проведені (оцінка якості досліджень) та які результати і клінічні інструменти вимірювання були використані.

У 2011 році Інститут медицини (The Institute of Medicine (IOM) визначив систематичний огляд як «наукове дослідження, яке фокусується на конкретному питанні та використовує чітко визначені наукові методи ідентифікації, виділення, оцінки та узагальнення результатів аналогічних, але окремих досліджень. Це може включати кількісний синтез (мета-аналіз), який залежить від наявних даних». Систематичний огляд порівнює результати досліджень для вивчення ефективності, потенційної переваги або шкоди певних видів втручання, підходів та інших послуг. Таким чином систематичний огляд забезпечує найкращими доказами практикуючого фахівця під час прийняття клінічного рішення.

Існують стандарти підготовки систематичних оглядів, які у 2011 році визначив Інститут медицини (The Institute of Medicine (IOM). Автори систематичного огляду спочатку ознайомлюють з методологією пошуку необхідної інформації, зокрема:

  • які наукові бази даних було відібрано;
  • які використовувались терміни для пошуку необхідних статей;
  • які критерії відбору досліджень були застосовані для відсіювання низькоякісних досліджень.

Така методологія пошуку називається протокол огляду. Протокол огляду описує кроки, яких дотримувалися автори при підготовці систематичного огляду. Найбільш авторитетною організацією, яка готує систематичні огляди вважається Кокранівське співтовариство. Їх веб-ресурс Кокранівська бібліотека регулярно публікує на свої сторінках протоколи оглядів, і фахівці у такий спосіб мають можливість з ними ознайомитись, надати свої коментарі, пропозиції та доповнення, для того щоб їх покращити перед фактичною реалізацією цього огляду.

Основне питання на яке намагається відповісти систематичний огляд, обумовлене чотирма пунктами:

  1. Оцінка результатів одного виду втручання порівнюючи його з плацебо або порівнюючи одне втручання з іншим видом втручання. Наприклад силові вправи або вправи на витривалість.
  2. Чітко визначна проблема зі здоров’ям. Наприклад, підвищений ризик падіння, порушення ходи, порушення сечопуску.
  3. Група людей з однаковим діагнозом або хворобою. Наприклад, інсульт, хвороба Паркінсона, ревматоїдний артрит
  4. Та наскільки це клінічно доцільно в системі організації допомоги.

Існує різниця між клінічною настановою та систематичним оглядом. Систематичний огляд виявляє, оцінює та синтезує окремі дослідження. Проте, він зазвичай намагається відповісти на лише на одне клінічне питання: напр. «Чи фізичні вправи зменшують біль у пацієнтів із хлистовою травмою шиї?».

На відміну від систематичного огляду клінічна настанова відповідає на більше клінічних запитань, які допомагають фізичному терапевту приймати рішення щодо різноманітних втручань, напр. клінічна настанова допомоги пацієнтам після перенесеного інсульту. Розробники клінічних настанов не тільки переглядають усі наявні докази для того, щоб підсумувати їх, а вони також формують рекомендації для практичної діяльності. Сформовані ними рекомендації базуються на силі доказів втручань, оцінюючи відносну ефективність кожної стратегії.

Як відомо існує велика кількість досліджень, які не відповідають критеріям валідності і відповідно вони не можуть бути розглянуті як джерело для формування клінічних настанов. Також слід враховувати, що пошук та відбір усіх валідних досліджень з певної тематики є ресурсо-затратним процесом, що можуть виконати лише певні установи. Тому багато клінічних настанов в своїй основі мають систематичні огляди, які раніше були сформовані та опубліковані. Систематичні огляди допомагають формувати  настанову, оскільки вони у себе вже включили пошук, відбір, критичне оцінювання та підсумовування результатів первинних досліджень. Чим більш були суворіші методи відбору та чим вище були якісні первинні дослідження, які входили при підготовці до систематичного огляду, тим більше якісніша буде сформована клінічна настанова. Систематичні огляди також публікуються для розповсюдження та реалізації стратегій, які найчастіше покращують клінічні результати пацієнтів та потребують зміни поведінки фізичного терапевта. Регулярне ознайомлення з систематичними оглядами, дає можливість фізичному терапевту більш ефективно імплементувати у свою щоденну клінічну діяльність докази, які були отримані у валідних дослідженнях.

Найбільш авторитетною організацією, яка розробляє та опубліковує систематичні огляди у галузі охорони здоров’я вважається Кокранівське співтовариство. Вони опубліковують систематичні огляди на власному веб-ресурсі Кокранівській бібліотеці (Cochrane Library). Це міжнародна некомерційна організація, що вивчає ефективність медичних засобів та методик шляхом проведення систематичних оглядів рандомізованих контрольованих досліджень. Організація нараховує понад 28000 вчених-волонтерів зі 100 країн світу.

Українська Асоціація фізичної терапії рекомендує своїм членам регулярно користуватись веб-ресурсами де розміщені систематичні огляди. Існує багато тематик, зокрема нижче наводимо перелік деяких них.

Інсульт

Evidence-Based Review of Stroke Rehabilitation (EBRSR)

В даний час EBRSR включає поглиблені огляди понад 4500 досліджень, у тому числі понад 2300 рандомізованих контрольованих досліджень. Сайт підтримується завдяки Канадському товариству з відновлення інсульту (Canadian Partnership for Stroke Recovery).

Черепно-мозкова травма

CENTER-TBI

Спільний проект Європейської комісії та американського Національного інституту неврологічних розладів та інсульту присвячений черепно-мозковій травмі.

The Evidence-Based Review of Moderate To Severe Acquired Brain Injury (ERABI)

Спільний проект розробки доказових оглядів наукових досліджень для реабілітаційних втручань при набутій травмі головного мозку. Принцип ERABI полягає в тому, щоб покращити якість реабілітаційної допомоги шляхом формування систематичних оглядів наявних доказів у доступному форматі та створенні основ ефективної передачі знань для вдосконалення послуг.

Дитячий церебральний параліч

CanChild

CanChild є неприбутковим дослідницьким та освітнім центром, розташованим у школі реабілітаційних наук у Університеті МакМастер в Гамільтоні, Онтаріо, Канада.

Ураження спинного мозку

The Spinal Cord Injury Research Evidence (SCIRE) Project

Канадський ресурс, який займається збором та аналізом інформації стосовно травми спинного мозку.

Інтернет ресурси де розміщені систематичні огляди з інших нозологій

Physiotherapy Evidence Database (PEDro) – База даних доказів фізичної терапії

PEDro був розроблений, щоб надати фізичним терапевтам швидкий доступ до бібліографічних описів та анотацій рандомізованих контрольованих досліджень, систематичних оглядів та доказових клінічних настанов у фізичній терапії. PEDro – це безкоштовна база даних з більш ніж 43 000 рандомізованих досліджень, систематичних оглядів та клінічних настанов з фізичної терапії. Для кожного дослідження, огляду або настанови, PEDro надає, якщо це можливо, посилання на тези та посилання на повний текст.

OTseeker

OTseeker – це база даних, яка містить тисячі систематичних оглядів рандомізованих контрольованих досліджень та інших ресурсів, що стосуються втручання у ерготерапії. Він розроблений, щоб допомогти ерготерапевтам використовувати найякісніші докази у власній клінічній діяльності.

British Medical Journal

Спеціальний ресурс «Британського медичного журналу» (British Medical Journal), на якому розміщенні як систематичні огляди, так і клінічні настанови.