Сторінка українською на сайті Physiotherapy Evidence Database (PEDro)

У листопаді 2020 р. запрацювала україномовна офіційна версія сторінки Physiotherapy Evidence Database (Доказова база даних з фізичної терапії) скорочено PEDro

Цій значній події передував річний організаційний період організований неврологічною підгрупою ГО «Української Асоціації фізичної терапії» (далі – УАФТ). Неврологічна підгрупа була створена під час Ювілейних Загальних зборів у 2017 році УАФТ. За цей час її діяльності підгрупа переклала на українську різні навчальні матеріали, що стосуються фізичної терапії у неврології, зокрема був здійснений наприклад, клінічної настанови з допомоги пацієнтам після перенесеного інсульту Національної ради зі здоров’я та медичних досліджень Австралії та неврологічних клінічних інструментів оцінки які також включають рекомендації Академії неврологічної фізичної терапії Американської Асоціації фізичної терапії.

У 2019 році три фізичні терапевти, члени неврологічної підгрупи УАФТ Сібірякін Я.В., Талалаєв В.С. та Романишин М.Я. доєднались до міжнародної спільноти PEDro, пройшли навчання і успішно склали іспит на правильність застосування шкали PEDro, як оцінювача внутрішньої валідності рандомізованих клінічних досліджень з фізичної терапії. На даний час українськими учасниками проекту PEDro було оцінено більше 200 результатів рандомізованих клінічних досліджень.

Якісні результати клінічних досліджень необхідні фізичному терапевту для того, щоб успішно будувати власну клінічну діяльність згідно практичної діяльності заснованої на доказах. Надійним джерелом таких сучасних наукових знань та їх бази даних є PEDro, де зберігаються результати рандомізованих клінічних досліджень, систематичних оглядів та клінічних настанов з фізичної терапії з усього світу. База даних PEDro дозволяє здійснювати розширений пошук досліджень з фізичної терапії за необхідними напрямами або втручаннями. Кожне дослідження, яке розміщене у базі даних, було оцінено незалежними оцінювачами та отримало відповідну оцінку за шкалою PEDro. Оцінка дослідження за PEDro має десяти бальну шкалу (від 0 до 10), чим вищий бал отримало дослідження, тим більш ймовірно це дослідження містить менше систематичних помилок і тим більше його результатам варто довіряти. Ви можете безкоштовно підписатись на розсилку Evidence in your inbox від PEDro, щоб отримувати останні оновлення клінічних настанов, систематичних оглядів та результатів рандомізованих досліджень за обраним вами напрямом фізичної терапії після кожного оновлення бази даних.

Українська Асоціація фізичної терапії висловлює щиру подяку членам неврологічної підгрупи УАФТ, зокрема Ярославу Сібірякіну, Владиславу Талалаєву, Петру Скобляку та Миколі Романишину, які на волонтерських засадах прийняли участь у перекладі та адаптації української версії сторінки PEDro .