Безперервний професійний розвиток фізичного терапевта. Результати опитування

З 29 березня по 9 квітня 2021 р. УАФТ проводило опитування про безперервний професійний розвиток (БПР) фізичного терапевта в Україні. Опитування проводилось з метою отримання інформації про можливості професійної розвитку та підтримки актуальності знань і навичок фізичних терапевтів через безперервний професійний розвиток.

Просимо вас ознайомитись із результатами даного опитування. Загальна кількість осіб, що прийняли участь в опитуванні 62, з них (див. Діаграма 1):

 • фізичні терапевти – 57 (91,9%);
 • асистенти фізичного терапевта – 1 (1,6%);
 • професія у сфері охорони здоров’я (крім фізичного терапевта) – 2 (3,2%);
 • професія у іншій сфері (крім охорони здоров’я) – 2 (3,2%);
Діаграма 1
Відсоткове представлення професій у опитаних респондентів

Проведене опитування продемонструвало, що фізичні терапевти проходять БПР, як у межах так і поза межами закладу де вони надають послуги, проте кількість годин, які вони отримують під час БПР коливаються у досить широкому діапазоні від 2 до 865 годин. Приблизно 30% фізичних терапевтів вказали, що вони взагалі не проходять БПР. Найбільш часто вказаною кількістю годин БПР яку проходять фізичні терапевти було від 2 до 50 годин на рік, як у межах закладу так і поза межами закладу. Нижче представлено підсумки відповідей на питання та співвідношення кількості пройдених годин БПР  (Діаграма 2):

1.На Вашу думку, яку кількість годин БПР Ви проходите протягом року у закладі де Ви працюєте? (впишіть відповідну кількість годин цифрою) враховано відповіді тільки фізичних терапевтів:

 • 0 годин – 19 (30%) відповідей;
 • від 1 до 50 годин – 30 (48%) відповідей;
 • від 51 до 100 годин – 2 (3%) відповіді;
 • від 101 до 200 годин – 8 (13%) відповідей;
 • більше 200 годин – 3 (6%) відповіді.

2. На Вашу думку, яку кількість годин БПР Ви проходите протягом року поза межами закладу у якому Ви працюєте? (впишіть відповідну кількість годин цифрою) враховані відповіді тільки фізичних терапевтів:

 • 0 годин – 1 (1%) відповідь
 • Від 1 до 50 годин – 39 (63%) відповідей
 • Від 51 до 100 годин – 13 (21%) відповідей
 • Від 100 до 200 годин – 5 (8%) відповідей
 • Більше 200 годин – 4 (7%) відповіді

Діаграма 2
Співвідношення кількості годин БПР фізичного терапевта

Коментарі залишили 38% респондентів, серед яких найбільш частими були про:

 • онлайн курси, лекції, вебінари – 12 відповідей;
 • відсутність в закладі проведення жодних заходів БПР для фізичних терапевтів – 4 відповіді;
 • самостійну підготовку, підготовка та проведення власних тренінгів, самонавчання, власну практику – 4 відповіді;
 • майстер класи, семінари, конференції – 3 відповіді.