Настанова з мінімальних очікуваних компетенцій початкового рівня освітньої підготовки фізичного терапевта у Європейського регіону Світової Конфедерації фізичної терапії

Мета цієї настанови, забезпечити детальною інформацією про мінімальні очікувані компетенції початкового рівня освітньої підготовки фізичного терапевта, щоб їх могли використовувати члени-організації Європейського регіону Світової Конфедерації фізичної терапії (далі члени-організації). Цей документ має на меті підтримати члени-організації та їх зусилля на розвиток високоякісних освітніх програм початкового рівня підготовки фізичного терапевта. Цей документ призначений для того, щоб його використовували члени-організації для сприяння та підтримці стосунків з освітянами у закладах вищої освіти, відповідними органами управління та роботодавцями, що є у кожній країні. Однак, ці стосунки виходять за рамки цього документа, щоб бути повноцінною настановою для освітніх програм початкового рівня підготовки, що готують фахівців до провадження практичної діяльності. Таким чином, цей документ не дає рекомендацій по розробці навчального плану освітніх програми підготовки з фізичної терапії, також він не передбачає деталізований зміст, ряд посилань на кількість годин чи кредитів Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС).

Читати далі…