Професійні стандарти

Затвердженно та внесенно до Реєстру квалiфiкацiй, професійні стандарти на професії «Фізичний терапевт» та «Асистент фізичного терапевта».

Професійний стандарт (ПС) містить конкретні вимоги до компетентностей, що є основою для присвоєння професійної кваліфікації незалежно від місця здобуття освіти чи займаної посади.

ПС використовується для:

 • розроблення освітніх програм/стандартів та навчально-методичних матеріалів для усіх форм і видів освіти навчання працівників;
 • підготовки педагогічних/науково-педагогічних працівників;
 • розроблення стандартів оцінювання результатів навчання та присвоєння здобувачам професійних кваліфікацій;
 • оцінювання відповідності отриманих професійних кваліфікацій працівників чи випускників закладів освіти;
 • проведення процедур підтвердження результатів формальної, неформальної чи інформальної освіти осіб;
 • формування єдиних критеріїв оцінювання компетентностей здобувачів професійних кваліфікацій, незалежно від шляхів отримання освіти;
 • професійної орієнтації населення, у тому числі учнів, студентів, працівників та споживачів послуг;
 • управління персоналом для визначення вимог до кваліфікаційних і спеціальних знань працівників, їхніх завдань, обов’язків та спеціалізації;
 • створення умов для професійного розвитку та підвищення якості їхньої праці;
 • нормування праці та визначення посадових (робочих) завдань та обов’язків працівників, планування їхнього професійного зростання, розроблення посадових (робочих) інструкцій;
 • організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;
 • підбору, укомплектування штату працівниками;
 • обґрунтування рішень, що ухвалюються за результатами атестації, сертифікації працівників;
 • тарифікації, категоріювання посад і професій;
 • формування систем щодо мотивації та стимулювання персоналу;
 • встановлення єдиних вимог до змісту та якості професійної діяльності, узгодження назв професій (професійних назв робіт, посад) та інші.

Переваги ПС:

 • кваліфікаційні характеристики «фізичний терапевт» та «асистент фізичного терапевта» на сьогодні є застарілими і ПС стандарт має перед ними перевагу;
 • в ПС можна врахувати нюанси та сучасні вимоги до професії;
 • з використанням ПС є можливість оцінювати фахівця за професійною компетентністю;
 • на основі ПС формуються посадові інструкції;
 • ПС застосовуються для атестації працівників;
 • найголовніше – ПС лягає в основу освітніх стандартів згідно з якими заклади освіти повинні готувати фахівців під потребу роботодавця.